Doret Hoendervanger

Ga terug

Doret is een zeer ervaren professional waar het gaat om zakelijke begeleidingsgesprekken. In het persoonlijke contact kan ze gemakkelijk schakelen en aansluiten bij de situatie van de klager/melder. Humor is een belangrijk gegeven in haar werkwijze, juist ook als zwaarwegende zaken voorliggen. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon biedt Doret de klager/melder een veilige plek om zaken uit de doeken te doen, na te denken en stappen te overwegen.

Naast geschoold tot gecertificeerd vertrouwenspersoon heeft Doret opleidingen gevolgd op het gebied van NLP, Oplossingsgericht Werken en Professionele Begeleiding. Bij Phoenix Opleidingen onder andere Meesterschap in Coaching en Professionele Begeleiding van Organisatie. Doret werkt ook als registermediator.

Een belangrijk levensmotto: Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijft het resultaat ook hetzelfde.