Resolute Vertrouwenspersonen

“Eerlijkheid en integriteit zijn verreweg de belangrijkste bezittingen van een organisatie”

Resolute Vertrouwenspersonen

“Om met elkaar overweg te kunnen heb je niet dezelfde ideeën nodig, maar hetzelfde respect”

Beeldmerk Resolute

Wij zijn uw vertrouwenspersoon

Als werkgever wil je je medewerkers een veilige werkomgeving bieden. Je bent dit, volgens de ARBO-wet zelfs verplicht. In de meeste organisaties is de werksfeer goed. Toch kan ook hier bij medewerkers de behoefte ontstaan om zorgen of problemen in het werk of de organisatie te bespreken. En dan juist met iemand anders dan de leidinggevende(n) of collega’s. Een (externe) Vertrouwenspersoon kan hierbij uitkomst bieden. Graag kijkt Resolute Vertrouwenspersonen met u mee hoe het beleid binnen uw organisatie vorm gegeven kan worden. De Vertrouwenspersonen van Resolute zijn gecertificeerd en LVV-geregistreerd. Ook hebben zij uitgebreide ervaring in vele branches. Zij bieden de melder een luisterend oor en ondersteunen deze met een oplossingsgerichte, de-escalerende basishouding.

 

 

31 Kopie

Doelgroepen


Als organisatie wil je dat er een duidelijk meldpunt of loket is voor integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen.
Als je als werknemer zo’n misstand tegenkomt in je organisatie, kan je met de vertrouwenspersoon kijken wat je hiermee zou kunnen doen.
Voor wie
20

Werkwijze

Vertrouwenspersonen kunnen binnen een bedrijf bij twee verschillende kwesties ingezet worden: bij ongewenste omgangsvormen of bij zaken met betrekking tot integriteit. Resolute Vertrouwenspersonen werkt uitsluitend met ervaren en of LVV-gecertificeerde vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon heeft, naast de taak Opvang & Begeleiding van een melder, voor een organisatie ook de taak Signaleren & Adviseren. Tevens draagt deze zorg voor Informatie, voor het jaarverslag, en Presentatie.

 

Lees meer
30

Vertrouwelijkheid

Wanneer je met een probleem op het gebied van Ongewenste Omgangsvormen je tot de Resolute vertrouwenspersoon wendt, vindt dit altijd in volledige vertrouwelijkheid plaats en kun je zelf bepalen welke vervolgstappen je wilt zetten.

Bij het melden van een Integriteit-probleem, een misstand, is het organisatiebeleid bepalend voor je contact met de vertrouwenspersoon. Is het volledig vertrouwelijk en kan je zelf het vervolg bepalen? Of is de vertrouwenspersoon vanuit de organisatieregels genoodzaakt zelf melding te doen van de mogelijke misstand. De vertrouwenspersoon zal dit gelijk aan het begin met je bespreken.

Neem contact op

Waarom een vertrouwenspersoon van Resolute ?

Een heel duidelijk filmpje over wat een vertrouwenspersoon van Resolute voor jou kan betekenen.

Why a Confidential Counselor from Resolute?

Confidential counselors can be deployed within a company for two different issues: in undesirable behavior or in matters relating to integrity. Resolute’s confidential counselors are thoroughly trained for both directions, so you can contact them in both cases. But what are differences and what is the difference in working method?

Nederland Tilt Shift

Landelijk team

Resolute heeft een landelijk team van uitsluitend ervaren en geregistreerde vertrouwenspersonen. Ze hebben allemaal hun sporen ruimschoots verdiend, zowel als vertrouwenspersoon als in het bedrijfsleven. Je kunt bij hen terecht voor zowel zaken met betrekking tot ongewenste omgangsvormen als voor zaken over integriteit. Deze Resolute-vertrouwenspersonen luisteren naar je verhaal en begeleiden de zoektocht naar de juiste oplossing om een veilige werksfeer te bereiken. Zij zijn ook buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar.

“Een luisterend oor hoeft geen bekend gezicht te hebben”

– Loesje _

Heeft u een vraag, of wilt u een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Neem contact op
Sas Veris Lvv Bevelanden 2 Brabantwonen Oosterschelderegio Sba Rituals