Resolute Vertrouwenspersonen

Veilige werkplekken voor werknemers realiseren

Beeldmerk Resolute

Wij zijn specialist in vertrouwenskwesties

Tevreden medewerkers die een veilige werkplek ervaren zijn het meest productief.
Als organisatie is zorgen voor een veilige werkplek dus meer dan voldoen aan een wettelijke en morele verplichting.
Het levert u ook in bedrijfsresultaat iets op. Bovendien profileert u zich als goede werkgever.

Mogelijkheden

Organisaties zetten de functie van vertrouwenspersoon in om een veilige, integere werkplek voor werknemers te realiseren en te waarborgen. Resolute helpt graag op eigen wijze daaraan bij.

Werknemers kunnen tegen zaken aanlopen, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als op het vlak van integriteit. Resolute Vertrouwenspersonen ondersteunen door te luisteren en voortvarend te helpen zodat je een keuze kunt maken voor het vervolg.

Neem contact op

De functie van vertrouwenspersoon heeft binnen iedere organisatie een andere invulling. Graag kijkt Resolute Vertrouwenspersonen met u hoe dit te organiseren voor uw organisatie. Voldoen aan wettelijke verplichtingen én aansluiten bij organisatieregels en – gebruiken. En welke andere, misschien niet zo voor de hand liggende, mogelijkheden zijn er.
Vanzelfsprekend kijken wij ook met u hoe het budget eruit kan zien en hoe we daarin een passend tariefvoorstel kunnen doen.Is jouw bedrijf op zoek naar manieren om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor jouw medewerkers? Overweeg dan om een externe vertrouwenspersoon in te huren via Resolute Vertrouwenspersonen!

Onze gecertificeerde vertrouwenspersonen zijn speciaal opgeleid om te ondersteunen bij alle vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ze bieden onafhankelijke en vertrouwelijke ondersteuning aan jouw medewerkers en zijn er om te luisteren en te helpen bij het vinden van een passende oplossing.

Door het inhuren van een externe vertrouwenspersoon via Resolute Vertrouwenspersonen, zorg je ervoor dat je voldoet aan de wetgeving en hebben jouw medewerkers altijd toegang tot professionele ondersteuning. Dit versterkt niet alleen de werkcultuur, maar kan ook bijdragen aan het verlagen van het ziekteverzuim en het behouden van talentvolle medewerkers.

Wanneer je met een Resolute Vertrouwenspersoon in contact wil komen, bel je met 06-16 61 99 96. Er wordt dan kort met je gekeken naar wat er speelt en waar je werkt.
Aansluitend zal een van onze vertrouwenspersonen, desgewenst die van jouw keuze, met je contacten om het vervolg met elkaar te bespreken en op te pakken. Samengevat betekent dit veelal dat jij vertelt wat er precies aan de hand is, de vertrouwenspersoon vervolgens aangeeft welke mogelijkheden er voor je zijn en samen met je kijkt naar het (eventueel) zetten van vervolgstappen.

Uitgangspunt voor bovenstaande werkwijze is dat je organisatie een samenwerkingsovereenkomst heeft met Resolute Vertrouwenspersonen. Is dat niet het geval dan kun je nog steeds bij onze vertrouwenspersonen terecht. Hoe de bovengenoemde werkwijze dan anders is, hoor je dan gelijk aan het begin van het geprek.

Wanneer je met een probleem op het gebied van Ongewenste Omgangsvormen je tot de Resolute vertrouwenspersoon wendt, vindt dit altijd in volledige vertrouwelijkheid plaats en kun je zelf bepalen welke vervolgstappen je wilt zetten.

Bij het melden van een Integriteit-probleem, een misstand, is het organisatiebeleid bepalend voor je contact met de vertrouwenspersoon. Is het volledig vertrouwelijk en kan je zelf het vervolg bepalen? Of is de vertrouwenspersoon vanuit de organisatieregels genoodzaakt zelf melding te doen van de mogelijke misstand. De vertrouwenspersoon zal dit gelijk aan het begin met je bespreken.

Beeldmerk Resolute

Waar wij voor staan

Resolute Vertrouwenspersonen ondersteunen door te luisteren en voortvarend te helpen zodat je een keuze kunt maken voor het vervolg.

Beeldmerk Resolute

Integriteit

Beeldmerk Resolute

Oplossingsgericht

Beeldmerk Resolute

Betrouwbaar

Beeldmerk Resolute

Effectief en vindingrijk

Speelt er iets in uw organisatie waar u een vertrouwenspersoon bij zou willen inzetten?

Neem contact op