Resolute Vertrouwenspersonen

Maak vrijblijvend kennis met ons
Beeldmerk Resolute

Een extern vertrouwenspersoon biedt veel voordelen

Deze voordelen variëren van specifiek advies en ondersteuning tot preventieve maatregelen die bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving. Door het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon via Resolute Vertrouwenspersonen zorg je ervoor dat je voldoet aan de wetgeving en hebben jouw medewerkers altijd toegang tot professionele ondersteuning. Dit versterkt niet alleen de werkcultuur, maar kan ook bijdragen aan het verlagen van het ziekteverzuim en het behouden van talentvolle collega’s en medewerkers. U heeft al toegang tot onze deskundige en ervaren vertrouwenspersonen voor slechts € 1 per medewerker per maand (exclusief BTW).

Voordelen

Organisaties zetten de functie van vertrouwenspersoon in om een veilige, integere werkplek voor werknemers te realiseren en te waarborgen. Resolute helpt graag op eigen wijze daarbij.

Werknemers kunnen tegen zaken aanlopen, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als op het vlak van integriteit. Resolute Vertrouwenspersonen ondersteunen door te luisteren en voortvarend te helpen zodat je een keuze kunt maken voor het vervolg.

Abonnement

Onze diensten zijn zeer betaalbaar! Voor slechts € 1 per medewerker per maand (exclusief BTW) heb je toegang tot onze deskundige en ervaren vertrouwenspersonen. Dit is een kleine investering die grote voordelen kan opleveren voor jouw organisatie.

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan neutraal blijven in elke situatie. Ze hebben geen persoonlijke belangen of agenda’s, dus ze kunnen objectief luisteren en advies geven zonder enige vooringenomenheid.

Een externe vertrouwenspersoon is altijd beschikbaar, of het nu gaat om een
telefonisch consult of een persoonlijk gesprek, indien nodig. Dit geeft mensen gemoedsrust dat ze altijd iemand hebben om op terug te vallen. Resolute heeft een landelijk team van uitsluitend ervaren en geregistreerde vertrouwenspersonen dat ook buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar is.

Externe vertrouwenspersonen hebben vaak een specifieke deskundigheid op het gebied van conflictbeheersing, gelijke behandeling of andere relevante onderwerpen. Ze kunnen daarom specifiek advies en ondersteuning aanbieden aan personen of organisaties.

Een externe vertrouwenspersoon kan preventief werken doordat hij of zij een cultuur kan creëren waarin openheid en kwetsbaarheid worden gestimuleerd. Dit kunnen bijvoorbeeld vertrouwelijkheidsprogramma’s, workshops of trainingen zijn. Het doel hiervan is om problemen te voorkomen voordat ze überhaupt ontstaan.

Een externe vertrouwenspersoon biedt volledige vertrouwelijkheid en privacy. Dit stelt mensen gerust om vrijuit te praten en problemen te bespreken zonder dat ze er bang voor hoeven zijn dat deze informatie wordt doorverteld.

Beeldmerk Resolute

Waar wij voor staan

Resolute Vertrouwenspersonen ondersteunen door te luisteren en voortvarend te helpen zodat je een keuze kunt maken voor het vervolg.

Beeldmerk Resolute

Integriteit

Beeldmerk Resolute

Oplossingsgericht

Beeldmerk Resolute

Betrouwbaar

Beeldmerk Resolute

Effectief en vindingrijk