Resolute Vertrouwenspersonen

Resolute kijkt mee achter de schermen

ONDERZOEK
Resolute Onderzoek & Advies biedt organisaties onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, integriteitskwesties en andere meldingen waarnaar onderzoek dient te worden ingesteld. Bij ons staat de bevordering van een veilige en ethische omgeving centraal, waarin individuen zich kunnen ontplooien zonder het risico te lopen slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag. Onze missie is het bevorderen van bewustzijn, het vergaren van kennis en het bieden van oplossingen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties. Door middel van grondig onderzoek streven we ernaar de oorzaken van dergelijk gedrag te begrijpen en effectieve strategie├źn te ontwikkelen om deze problemen aan te pakken.
Onze onderzoeken richten zich op diverse aspecten van grensoverschrijdend gedrag, integriteit en meldingen, waaronder:

 • Preventie:
  We onderzoeken methoden om grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen te voorkomen door bewustzijn te vergroten, training te bieden
  en organisatorische structuren te optimaliseren.
 • Identificatie en Melding:
  We streven ernaar mechanismen te ontwikkelen waarmee slachtoffers veilig en zonder angst grensoverschrijdend gedrag kunnen melden,
  en werken aan het verbeteren van de identificatie van potentieel schadelijk gedrag.
 • Onderzoeken naar Meldingen:
  Ons onderzoek omvat de studie van meldingen van grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties.
  We focussen op veilige meldingskanalen, analyse van meldingspatronen, ondersteuning van melders en organisatorische respons.
 • Oorzaken en Patronen:
  Door diepgaand onderzoek analyseren we de onderliggende oorzaken en patronen van grensoverschrijdend gedrag
  om effectieve interventies te kunnen ontwerpen.
 • Juridische en Ethische Kaders:
  We bestuderen juridische en ethische kaders met betrekking tot integriteit en grensoverschrijdend gedrag,
  met als doel het bevorderen van naleving en verantwoordelijkheid.

ADVIES
Wij geloven in de kracht van samenwerking en partnerschap om onze missie te verwezenlijken.
Samenwerking met organisaties, instellingen en individuen die streven naar een veilige en integere omgeving is essentieel voor het succes van onze inspanningen.

Meer weten over dit onderdeel van onze dienstverlening? Richt u zich dan tot Robert Jan Stoop.