Resolute

Type vertrouwenspersoon
en onze werkwijze

Beeldmerk Resolute

Type Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen kunnen binnen een bedrijf bij twee verschillende kwesties ingezet worden: bij ongewenste omgangsvormen of bij zaken met betrekking tot integriteit. De vertrouwenspersonen van Resolute zijn voor beide richtingen gedegen opgeleid dus je kunt in beide gevallen bij hen terecht. Maar wat zijn verschillen en wat is het verschil in werkwijze?

30

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen kunnen te maken hebben met de omgang met collega’s, de communicatie binnen het bedrijf of de wijze van leidinggeven. Zaken waardoor je je niet veilig voelt op je werk. Het kan dan gaan om pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld of discriminatie. Jij bepaalt wat kwetsend is voor jou en wie er over je grens is gegaan. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek.

ONZE WERKWIJZE

De term Ongewenste Omgangsvormen staat voor grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Als je dit binnen jouw werkomgeving ervaart kan je bij de vertrouwenspersoon terecht. Hoe verloopt dit proces vervolgens?

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft ruimte aan je verhaal en emoties. Alles blijft vertrouwelijk tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten. De vertrouwenspersoon staat naast je en neemt het probleem niet over. Jij hebt hierbij de regie.

De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is hoe nu verder te gaan in deze kwestie en bespreekt met jou de mogelijkheden.

Samen brengen jullie de voor- en nadelen van oplossingen in kaart. Je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt je bij dit hele proces. Je mag dit gesprek ook gebruiken om alleen je hart luchten.

Calming,,serene,ocean,abstract

Vertrouwenspersoon integriteit

De vertouwenspersoon integriteit biedt hulp bij het melden van vermoedens van misstanden binnen de organisatie of het bedrijf waar je werkzaam bent. Het beftreft dan zaken die schade doen zoals diefstal, machtsmisbruik, schenden van de regels of niet integer gedrag.

WELKE WERKWIJZE?

Organisaties kunnen bij integriteits-kwesties twee verschillende werkwijzen hanteren. De vertrouwenspersonen van Resolute werken volgens werkwijze 1 en kan organisaties helpen bij het aanpassen van het beleid naar deze werkwijze. Bij beide werkwijzen kun je ook vertrouwelijk melden: je naam is dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon.

Je mag sparren met de vertrouwenspersoon: je vertelt je verhaal en je gevoelens hierbij. Je mag met de vertrouwenspersoon bespreken of je de kwestie wel of niet gaat melden. Alles is hierbij vertrouwelijk behalve als er sprake is van ambtsmisdrijven of zware strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Je vertelt je verhaal en is er een redelijk vermoeden van misstand dan wordt deze melding doorgezet naar de organisatie. De vertrouwenspersoon stelt samen met jou de melding op schrift en zet deze door naar de organisatie. De vertrouwenspersoon fungeert als brugfunctie tussen jou en de onderzoeker van het vermoeden van misstand. Wanneer je te goeder trouw een melding doet word jij als melder beschermd.

De vertouwenspersoon is er in principe niet voor privéproblemen, arbeidsconflicten, werkdruk en  reorganisaties maar biedt je wel alle ruimte voor je verhaal en emoties. Als je specifieke hulp nodig hebt kan de vertrouwenspersoon je doorverwijzen.

Speelt er iets in jouw organisatie waar je een vertrouwenspersoon bij zou willen inzetten?
Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Neem contact op