Grensoverschrijdend Gedrag

Onlangs kwam naar buiten dat binnen een grote Nederlandse gemeente klachten over grensoverschrijdend gedrag vaak ongegrond worden verklaard. Deze situatie werpt een schaduw over de werkomgeving en de integriteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Het is interessant dat veel van deze meldingen niet het gehoopte begrip en de gepaste actie lijken te ontvangen. Dit roept niet alleen vragen op over de veiligheid en het welzijn van de medewerkers, maar ook over de integriteit van de gemeentelijke organisatie.

Een nog zorgwekkender aspect is het schijnbaar routinematig afdoen van klachten als ongegrond, zonder diepgaand onderzoek. Het is van groot belang dat organisaties erkennen dat grensoverschrijdend gedrag serieus moet worden genomen en dat er passende maatregelen moeten worden genomen om een veilige en respectvolle werkomgeving te waarborgen.

Een eerste stap naar het aanpakken van een dergelijke kwestie is het versterken of verduidelijken van het meldingsmechanisme en het waarborgen van vertrouwelijkheid voor degenen die zich uitspreken. Daarnaast is het cruciaal dat klachten grondig en onafhankelijk worden onderzocht, met de garantie dat de resultaten van dergelijke onderzoeken leiden tot passende maatregelen. Resolute kan uw organisatie daarbij ondersteunen.

Een organisatie kan alleen gezond functioneren wanneer haar medewerkers zich veilig voelen en er vertrouwen is in het vermogen van de organisatie om adequaat om te gaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Een echte objectieve beoordeling van meldingen lijkt dan het meest te kunnen worden gegarandeerd door het inschakelen van externe vertrouwenspersonen. Zij kunnen een organisatie aan de hand nemen bij het adequaat inrichten van een goed werkend meldingssysteem en een juiste, onafhankelijke, begeleiding van de melders in kwestie.

Dus voor zowel het inzetten van een externe vertrouwenspersoon als voor het doen van een onafhankelijk onderzoek kunt u bij ons terecht.

Neem gerust contact met ons op!

Categorie├źn