Iets gezien, iets gehoord, de Resolute Vertrouwenspersoon kan iets doen!

Grensoverschrijdend gedrag weer in de schijnwerpers:
Het belang van een goede externe vertrouwenspersoon


Grensoverschrijdend gedrag blijft een probleem in allerlei sectoren, zoals het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Onlangs verschenen onderzoeken, zoals dat van het veel besproken rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, benadrukken de noodzaak van het aanstellen van een goede externe vertrouwenspersoon als cruciale stap in het aanpakken en voorkomen van dergelijk gedrag. Het is de rol van een externe vertrouwenspersoon om slachtoffers te ondersteunen en organisaties te begeleiden bij het creëren van een veilige werkomgeving.

De ernst van grensoverschrijdend gedrag:
Grensoverschrijdend gedrag omvat een brede waaier aan negatieve gedragingen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en het uitoefenen van macht op een ongepaste manier. Aangetoond is dat deze gedragingen niet alleen schadelijk zijn voor het slachtoffer, maar ook voor de organisatie als geheel. Werknemers, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, ervaren vaak negatieve gevolgen zoals stress, verlaagde motivatie en een verminderde arbeidsproductiviteit.

De rol van een externe vertrouwenspersoon:
Een externe vertrouwenspersoon kan een essentiële rol spelen bij het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Het voornaamste doel van deze persoon is het bieden van een veilige omgeving waarin slachtoffers hun verhaal kunnen doen en professionele ondersteuning kunnen ontvangen. In tegenstelling tot interne vertrouwenspersonen, die vaak werkzaam zijn binnen de organisatie, biedt een externe vertrouwenspersoon objectiviteit en onafhankelijkheid. Dit draagt bij aan een gevoel van vertrouwen en veiligheid bij slachtoffers, waardoor zij zich vrijer voelen om hun zorgen kenbaar te maken.

Belangrijke taken van een externe vertrouwenspersoon zijn onder andere:

  • het bieden van emotionele steun aan slachtoffers,
  • hen informeren over mogelijke vervolgstappen en hen
  • begeleiden bij het indienen van klachten.
  • Daarnaast kan een externe vertrouwenspersoon ook een adviserende rol vervullen voor organisaties. Door de ervaring en expertise in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag kunnen zij organisaties helpen bij het opstellen van effectief beleid en het creëren van een veilige werkomgeving.

Conclusie:
Het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag vereist een gecombineerde inspanning van organisaties, werknemers en externe experts. De rol van een goede externe vertrouwenspersoon is van vitaal belang bij het ondersteunen van slachtoffers en het bevorderen van een veilig werkklimaat. Door te luisteren, te adviseren en te begeleiden kan een externe vertrouwenspersoon helpen om grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties effectief te bestrijden en een positieve en respectvolle werkomgeving te creëren. Ook kunt u bij Resolute terecht voor het laten doen van onafhankelijk onderzoek. Wacht dus niet langer en doe iets: neem contact op en laat u in dit proces goed adviseren.

Categorieën