Is je vertrouwenspersoon te vertrouwen?

Het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon binnen een bedrijf is een mooie stap in de verbetering van de bedrijfscultuur.
Een vraag die je je daarbij kunt stellen is: voldoet dat wel? Is alles daarmee goed geregeld en is het betrouwbaar of is dit niet een vorm van schijnveiligheid?

Lastige positie
Deze vertrouwenspersoon heeft toch een band met het bedrijf en waarschijnlijk een gevoel van loyaliteit. Vaak betreft het iemand die al langere tijd in het bedrijf werkzaam is, veel mensen kent en de organisatie begrijpt. Dit kan een pluspunt zijn maar plaatst de persoon ook in een lastige positie wanneer iemand een melding komt doen van een onveilige situatie. De melder kan ook een gevoel van trouw aan het bedrijf ervaren en zich afvragen of de vertrouwenspersoon zich wel echt onafhankelijk een mening kan vormen. Dit kan iemand er zelfs van weerhouden om een melding te doen.

AJAX
Als voorbeeld is de recente uitkomst van het, externe, onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen AJAX aan te voeren. Er was hier een interne vertrouwenspersoon aangesteld maar meerdere vrouwen hebben aangegeven het toch lastig te vinden om ongewenst gedrag daar te melden.

Partner
Een ander voorbeeld komt uit de weekendeditie van het NRC van 26 en 27 maart. Hierin stond een groot artikel over vrouwen die werkzaam zijn in de grote advocatenkantoren op de Amsterdamse  Zuidas en waar het voor vrouwelijke advocaten moeilijk is om een plekje te veroveren als partner. Het is een artikel van meerdere pagina´s waarin onder een groot aantal vrouwelijke advocaten onderzoek is gedaan naar de werkcultuur binnen de advocatuur.
Een paar van deze vrouwen heeft te maken gehad met een bepaalde angstcultuur. Zij geven aan dat er nog steeds weinig ruimte is om dergelijke vergaande zaken aan te kaarten. Verbazingwekkend is de constatering dat in sommige gevallen de partners van het kantoor fungeren als vertrouwenspersoon….

Afstand
Deze geschetste situaties kunnen worden ondervangen door het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Deze heeft veel meer afstand tot het bedrijf en de betrokken personen en kan, met de juiste afspraken, een veel neutralere benadering van de kwestie garanderen.

Categorieën