Kabinet in actie

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten bekend dat het kabinet komt met een ‘nationale aanpak’ van seksueel wangedrag. Mariëtte Hamer zal worden aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Het is “noodzakelijk om nu een doorbraak te forceren”, schrijft het ministerie van OCW. Hierbij verwijzen ze naar de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice Of Holland en onlangs bij Ajax.

Hamer zal benoemd worden voor drie jaar. Het kabinet schrijft in een persbericht: “Met Hamer willen we meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland.”

Categorieën