Elma Sandee

Ga terug

Elma Sandee is LVV-geregistreerd vertrouwenspersoon. Medewerkers of leden kunnen bij haar als externe vertrouwenspersoon terecht om hun verhaal te doen wanneer ze zich bijvoorbeeld geïntimideerd of gediscrimineerd voelen op het werk of bij de vereniging.

Samen zoekt ze naar oplossingen in het bedrijfsleven, maar ook bij stichtingen en in de wereld van de sport.
Zij opereert in midden en west Nederland en in Zeeland. Het interesseert Elma wat mensen echt beweegt en ze heeft met haar coachingsachtergrond veel ervaring in het werken aan structurele gedragsverandering.

Daarnaast is Elma als MFN-geregistreerd mediator werkzaam voor Resolute Mediation werkzaam in zakelijke en arbeidsgeschillen.
Ze ziet het als een prachtige uitdaging om mensen constructief in gesprek te laten komen en samen te zoeken naar waar de partijen gelukkiger van worden.