Marc de Rooy

Ga terug

Marc is als oud-ondernemer in met name het MKB, sinds vijf jaar gespecialiseerd in zakelijke confictbemiddeling en als registermediator partner bij Resolute Mediation. Daarnaast is hij gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (tevens lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen LVV).
Als onafhankelijk en deskundig vertrouwenspersoon acht hij het een groot voorrecht om in die hoedanigheid te functioneren en een rol te vervullen in het speelveld van goed werkgeverschap en het behartigen van de belangen van de medewerkers van een organisatie. Hij is gewend om in conflictueuze situaties te opereren.

Marc is als ervaringsdeskundige en extern vertrouwenspersoon zeer goed geschikt om vanuit een neutrale positie de onderlinge verhoudingen in een bedrijf of organisatie op waarde in te schatten en op zorgvuldige wijze de casusposities waarbij een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, te begeleiden. Iedere medewerker heeft per slot van rekening recht op een veilige, gezonde en integere werkomgeving.