Vertrouwenspersonen verplicht

Ongewenste omgangsvormen doen zich op veel werkvloeren voor en kunnen grote invloed
hebben op de werksfeer en de gezondheid van werknemers.

Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van
de impact van ongewenste omgangsvormen. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een
veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder
verzuim. Lees hierover meer in het wetsvoorstel om door middel van een wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet een vertrouwenspersoon verplicht te stellen.

Categorie├źn