Trouw aan Techniek: Vertrouwenspersoon als hoeksteen van organisatie

De TU Delft is vaak positief in het nieuws met onderzoeks-doorbraken, onderwijsvernieuwingen en alles daartussenin. De focus ligt sterk op duurzaamheid, partnerschappen met toonaangevende bedrijven en internationale samenwerking met onderwijsinstellingen over de hele wereld.

Intern blijkt de organisatie echter minder vooruitstrevend te zijn en wordt er zelfs gesproken over een angstcultuur  waarbinnen sociale veiligheid niet te garanderen is. De FNV heeft nu bij de onderwijsminister aangedrongen op ingrijpen nadat het universiteitsblad vorige week onder zware druk vanuit het bestuur een artikel van haar website moest verwijderen.

Onlangs stelde de Inspectie van het Onderwijs al dat de TU Delft te weinig doet aan sociale veiligheid van haar medewerkers. Deze inspectie oordeelde begin maart hard over de cultuur binnen de universiteit waarop de TU nog antwoorde dat het onderzoek niet deugde.

De universiteit blijft een bruisende omgeving voor innovatie, onderzoek en onderwijs en het College van Bestuur werkt momenteel aan een verbeterplan, waarbij naast TU-medewerkers die zelf sociaal onveilig gedrag hebben ervaren, ook hulp is ingeschakeld van externe deskundigen.

De recente gebeurtenissen tonen aan dat het verbeterplan kennelijk nog beter in de hele organisatie moet worden geïmplementeerd.  Een externe vertrouwenspersoon en goed onafhankelijk onderzoek is hierbij van grote toegevoegde waarde….

Categorieën