Verplichtstelling Vertrouwenspersoon in Arbowet

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Maandag 26 september a.s. vindt daarom het debat over het voorstel van de wet van het lid Senna Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon plaats. Met dit initiatiefwetsvoorstel wil de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

Het wetsvoorstel beoogt -op hoofdlijnen- het volgende te regelen:

  • Een wettelijke verplichting van werkgevers tot het aanstellen van een of meerdere vertrouwenspersonen (nieuw artikel 13a. in de Arbowet);
  • Het formuleren van basistaken van- en eisen (deskundigheid en ervaring) aan de vertrouwenspersoon;
  • De ontslagbescherming van de vertrouwenspersoon.

Het gehele wetsvoorstel is te lezen bij de kamerstukken.

Categorieën