De TU Delft is vaak positief in het nieuws met onderzoeks-doorbraken, onderwijsvernieuwingen en alles daartussenin. De focus ligt sterk op duurzaamheid, partnerschappen met toonaangevende bedrijven en internationale samenwerking met onderwijsinstellingen over de hele wereld.

Intern blijkt de organisatie echter minder vooruitstrevend te zijn en wordt er zelfs gesproken over een angstcultuur  waarbinnen sociale veiligheid niet te garanderen is. De FNV heeft nu bij de onderwijsminister aangedrongen op ingrijpen nadat het universiteitsblad vorige week onder zware druk vanuit het bestuur een artikel van haar website moest verwijderen.

Onlangs stelde de Inspectie van het Onderwijs al dat de TU Delft te weinig doet aan sociale veiligheid van haar medewerkers. Deze inspectie oordeelde begin maart hard over de cultuur binnen de universiteit waarop de TU nog antwoorde dat het onderzoek niet deugde.

De universiteit blijft een bruisende omgeving voor innovatie, onderzoek en onderwijs en het College van Bestuur werkt momenteel aan een verbeterplan, waarbij naast TU-medewerkers die zelf sociaal onveilig gedrag hebben ervaren, ook hulp is ingeschakeld van externe deskundigen.

De recente gebeurtenissen tonen aan dat het verbeterplan kennelijk nog beter in de hele organisatie moet worden geïmplementeerd.  Een externe vertrouwenspersoon en goed onafhankelijk onderzoek is hierbij van grote toegevoegde waarde….

‘Me too’ in de slagerij.

Door Heleen Menger.


Debby, een medewerkster in een slagerij, nam telefonisch contact met mij op. We spraken een tijd
af waarop we rustig met elkaar konden bellen. Debby vertelde dat ze zich ziek had gemeld omdat
de situatie op het werk onhoudbaar was geworden. Wat was er aan de hand?

Schuine grappen
De slager, in de slagerij waar Debby al enkele jaren werkt, is van het soort dat voortdurend seksistische
grapjes maakt. Daar was Debby al niet zo van gediend, maar het is lastig om zo’n sfeer te doorbreken.
Medewerkers lachen om de grapjes omdat ze de baas een goed gevoel willen geven
en omdat je ‘erbij hoort’ als je vrolijk meelacht. De baas denkt vervolgens dat hij succes heeft met
zijn ongein en gooit er nog een schepje bovenop. Zo gaat het van kwaad tot erger.

Versierpogingen
Deze slager liet het niet bij grappen, hij deed daarnaast pogingen om zijn personeel te versieren.
Ook Debby kwam daarbij aan de beurt. In het begin probeerde ze de slager nog met een gevatte
opmerking op zijn plek te zetten, maar zijn avances werden steeds dwingender, waardoor ze hem
op een gegeven moment in heldere taal afwees.

Straf
De afgewezen slager besloot daarop om Debby te negeren, te pesten en als pispaal weg te zet-
ten. Dit viel ook collega’s op en Debby nam meerdere keren het initiatief om hier met de slager
één op één een gesprek over te voeren. Dit had vaak korte tijd een positief effect, maar al snel
verviel hij weer in zijn oude gedrag, terwijl hij ondertussen zijn versierpogingen losliet op een
nieuwe jonge winkelhulp. Toen Debby fysieke klachten kreeg waardoor lang staan pijnlijk was, toonde hij
daarvoor geen enkel begrip. Hij is zelf een enorme bikkel, met een moordend werktempo en verwacht dat
ook van zijn personeel. Zijn gebrek aan meelevendheid heeft volgens Debby te maken met eigenbelang:
‘als ik teveel begrip toon meldt ze zich straks ziek..’ .

Vertrouwenspersoon
Debby hield het in deze sfeer niet meer vol, meldde zich ziek en vond in het slagersvakblad mijn
telefoonnummer. Als vertrouwenspersoon sta ik naast Debby en luister ik goed naar haar hele
verhaal. Samen bekijken we alle mogelijkheden die er zijn om dit probleem aan te pakken. De
keuzes gaan van heel eenvoudig (‘niets doen’) naar heel groot (‘de media erbij halen’). Daar zit
veel tussenin: gesprekken voeren met iemand erbij, naar de vakbond, een mediator inschakelen
etc. Ik bespreek met haar ook alle voor- en nadelen van de keuzes die Debby zou willen maken,
zonder dat ik een advies geef. Veel voor Debby om over na te denken. Het heeft haar opgelucht
om haar verhaal met mij te kunnen delen.

Steun van collega’s
Na een paar weken spreek ik Debby weer. Ze heeft inmiddels een telefoontje gekregen van een
bezorgde collega en anderen zijn bij haar langsgekomen. Dat heeft haar enorm goed gedaan. Ze
vindt zichzelf een flink persoon en is in haar hele werkende leven vrijwel nooit ziek geweest. De
collega’s begrepen goed waarom Debby zo geraakt was door alles wat was gebeurd. Deze steun
van collega’s is in dit soort situaties heel belangrijk. Het helpt als iemand niet afgaat op een kant
van het verhaal (dat van de slager op het werk) maar ook luistert naar de collega. Samen kun je
het verschil maken.

Oplossingen
Het is moeilijk om een goede oplossing te vinden. Debby heeft er weinig vertrouwen in dat
gesprekken, mediation, een klacht of coaching via KNS blijvend voor verandering in het gedrag van
de slager zullen zorgen. Hij blijft wie hij is en is uiteindelijk de baas. Ze kan natuurlijk haar baan
opzeggen, (anderen hebben dat eerder ook gedaan) maar dat is maar een gedeeltelijke oplossing
want het ongewenste gedrag van de slager naar (nieuwe) collega’s gaat dan gewoon door en
bovendien heeft ze dan een nieuw probleem doordat ze haar inkomen kwijt is.
Debby vindt het belangrijk om wat te doen aan dit onrecht. Als vertrouwenspersoon kom ik meestal met
‘de melder’ tot de conclusie dat je meer bereikt met het behalen van een persoonlijk doel, dan met keiharde
oorlogsvoering.

Aandacht
Naar aanleiding van de wens van Debby om iets te doen aan dit probleem, dat ongetwijfeld in
meer slagerijen speelt, kwam het idee naar voren om in het vakblad SlagersLeven aandacht te
besteden aan dit onderwerp. Vandaar deze column. Ongewenst gedrag hoef je niet te accepteren!
Praat erover en probeer met elkaar de sfeer op de werkvloer te verbeteren. Sta ook als slager
open voor dit soort gesprekken. En als dit niet lukt of niet naar wens verloopt dan kun je de
vertrouwenspersoon bellen. Die neemt het probleem niet van je over, maar denkt met jou mee over
wat jij wilt doen.


Om te privacy te bewaken is de naam Debby verzonnen.

Grensoverschrijdend gedrag weer in de schijnwerpers:
Het belang van een goede externe vertrouwenspersoon


Grensoverschrijdend gedrag blijft een probleem in allerlei sectoren, zoals het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Onlangs verschenen onderzoeken, zoals dat van het veel besproken rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, benadrukken de noodzaak van het aanstellen van een goede externe vertrouwenspersoon als cruciale stap in het aanpakken en voorkomen van dergelijk gedrag. Het is de rol van een externe vertrouwenspersoon om slachtoffers te ondersteunen en organisaties te begeleiden bij het creëren van een veilige werkomgeving.

De ernst van grensoverschrijdend gedrag:
Grensoverschrijdend gedrag omvat een brede waaier aan negatieve gedragingen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en het uitoefenen van macht op een ongepaste manier. Aangetoond is dat deze gedragingen niet alleen schadelijk zijn voor het slachtoffer, maar ook voor de organisatie als geheel. Werknemers, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, ervaren vaak negatieve gevolgen zoals stress, verlaagde motivatie en een verminderde arbeidsproductiviteit.

De rol van een externe vertrouwenspersoon:
Een externe vertrouwenspersoon kan een essentiële rol spelen bij het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Het voornaamste doel van deze persoon is het bieden van een veilige omgeving waarin slachtoffers hun verhaal kunnen doen en professionele ondersteuning kunnen ontvangen. In tegenstelling tot interne vertrouwenspersonen, die vaak werkzaam zijn binnen de organisatie, biedt een externe vertrouwenspersoon objectiviteit en onafhankelijkheid. Dit draagt bij aan een gevoel van vertrouwen en veiligheid bij slachtoffers, waardoor zij zich vrijer voelen om hun zorgen kenbaar te maken.

Belangrijke taken van een externe vertrouwenspersoon zijn onder andere:

  • het bieden van emotionele steun aan slachtoffers,
  • hen informeren over mogelijke vervolgstappen en hen
  • begeleiden bij het indienen van klachten.
  • Daarnaast kan een externe vertrouwenspersoon ook een adviserende rol vervullen voor organisaties. Door de ervaring en expertise in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag kunnen zij organisaties helpen bij het opstellen van effectief beleid en het creëren van een veilige werkomgeving.

Conclusie:
Het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag vereist een gecombineerde inspanning van organisaties, werknemers en externe experts. De rol van een goede externe vertrouwenspersoon is van vitaal belang bij het ondersteunen van slachtoffers en het bevorderen van een veilig werkklimaat. Door te luisteren, te adviseren en te begeleiden kan een externe vertrouwenspersoon helpen om grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties effectief te bestrijden en een positieve en respectvolle werkomgeving te creëren. Ook kunt u bij Resolute terecht voor het laten doen van onafhankelijk onderzoek. Wacht dus niet langer en doe iets: neem contact op en laat u in dit proces goed adviseren.

Onlangs kwam naar buiten dat binnen een grote Nederlandse gemeente klachten over grensoverschrijdend gedrag vaak ongegrond worden verklaard. Deze situatie werpt een schaduw over de werkomgeving en de integriteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Het is interessant dat veel van deze meldingen niet het gehoopte begrip en de gepaste actie lijken te ontvangen. Dit roept niet alleen vragen op over de veiligheid en het welzijn van de medewerkers, maar ook over de integriteit van de gemeentelijke organisatie.

Een nog zorgwekkender aspect is het schijnbaar routinematig afdoen van klachten als ongegrond, zonder diepgaand onderzoek. Het is van groot belang dat organisaties erkennen dat grensoverschrijdend gedrag serieus moet worden genomen en dat er passende maatregelen moeten worden genomen om een veilige en respectvolle werkomgeving te waarborgen.

Een eerste stap naar het aanpakken van een dergelijke kwestie is het versterken of verduidelijken van het meldingsmechanisme en het waarborgen van vertrouwelijkheid voor degenen die zich uitspreken. Daarnaast is het cruciaal dat klachten grondig en onafhankelijk worden onderzocht, met de garantie dat de resultaten van dergelijke onderzoeken leiden tot passende maatregelen. Resolute kan uw organisatie daarbij ondersteunen.

Een organisatie kan alleen gezond functioneren wanneer haar medewerkers zich veilig voelen en er vertrouwen is in het vermogen van de organisatie om adequaat om te gaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Een echte objectieve beoordeling van meldingen lijkt dan het meest te kunnen worden gegarandeerd door het inschakelen van externe vertrouwenspersonen. Zij kunnen een organisatie aan de hand nemen bij het adequaat inrichten van een goed werkend meldingssysteem en een juiste, onafhankelijke, begeleiding van de melders in kwestie.

Dus voor zowel het inzetten van een externe vertrouwenspersoon als voor het doen van een onafhankelijk onderzoek kunt u bij ons terecht.

Neem gerust contact met ons op!

We zijn blij om te kunnen meedelen dat we Elma Sandee hebben toegevoegd aan Resolute vertrouwenspersonen!

Daarnaast is Elma ook MFN-geregistreerd mediator en als zodanig nu ook werkzaam voor Resolute Mediation
Welkom Elma, we rekenen op een fijne samenwerking!

Met Elma’s komst is het team uitgebreid naar inmiddels zeven vertrouwenspersonen.
Interesse? Neem contact op zodat je samen met een van de Resolute Vertrouwenspersonen een verschil kunt maken
op de werkvloer en bijdragen aan een gezonde en veilige werkcultuur voor iedereen.

Ben jij een ervaren gecertificeerde vertrouwenspersoon en wil je je aansluiten bij een netwerk van
gelijkgestemde professionals die zich inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen?
Dan is Resolute Vertrouwenspersonen de organisatie voor jou!

Bij Resolute Vertrouwenspersonen geloven we in de kracht van een collectief van vertrouwenspersonen
die samenwerken om de werkcultuur te verbeteren en te zorgen voor de juiste ondersteuning voor werknemers
die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Je hebt toegang tot ons uitgebreide netwerk van vertrouwenspersonen en experts, en je kunt rekenen op
ondersteuning en advies bij lastige situaties.
We bieden trainingen, intervisie en een platform voor kennisdeling om ervoor te zorgen dat onze
vertrouwenspersonen altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en best practices.

Als vertrouwenspersoon bij Resolute Vertrouwenspersonen ben je onderdeel van een ervaren,
betrokken en professioneel team dat zich inzet voor een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle werknemers.
Resolute Vertrouwenspersonen is werkzaam voor diverse landelijke branches zoals bijvoorbeeld de apothekers en de slagers.

Interesse? Neem contact op zodat je samen met Resolute Vertrouwenspersonen een verschil kunt maken
op de werkvloer en bijdragen aan een gezonde en veilige werkcultuur voor iedereen.

Vorige week is de ‘Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ gepresenteerd. Mariëtte Hamer geeft daarmee organisaties nuttige tips over dit belangrijke onderwerp. In een reactie hierop in de NRC werd onder meer genoemd dat het leeraspect in de handreiking weinig uit de verf komt omdat er zwaar wordt ingezet op mediation en dat het besloten karakter van mediation leren in de weg zou staan.

Hier wil ik graag op reageren omdat mediation juist een perfecte leeromgeving biedt voor zowel individuen als organisaties.

In mijn werk als gecertificeerd vertrouwenspersoon en als registermediator bij de Resolute Groep, beweeg ik mij veel op de zogenaamde escalatieladder. De melder heeft last van ongewenst gedrag, vindt het lastig om dit bespreekbaar te maken en kiest voor de veilige weg naar een vertrouwenspersoon. Natuurlijk zou het beter zijn wanneer het werkklimaat zo gunstig is dat de medewerker geen belemmering voelt om zich uit te spreken, maar daar zijn we helaas nog niet. In contact met de vertrouwenspersoon kan de melder alles ongefilterd op tafel leggen en wordt in kaart gebracht wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke vervolgstappen. Grote misstanden daargelaten wordt meestal gekozen voor de lage tredes op de ladder: in gesprek gaan. Als interne gesprekken met beklaagde, leidinggevende en/of HR uiteindelijk niet het gewenste effect hebben is de stap naar een externe deskundige, een mediator, logisch en nuttig.

Aan tafel bij de mediator kunnen partijen vrijuit spreken over alles wat tussen hen speelt. Deze gesprekken zijn inderdaad vertrouwelijk. De veilige omgeving, de zekerheid dat niets ‘tegen je gebruikt’ kan worden en de gesprekstechnieken van de mediator maken het makkelijker om open en direct te zijn. Deze setting biedt vele leermomenten voor alle betrokken. En niet alleen voor betrokkenen. Als partijen tot afspraken komen en beide akkoord zijn met het breder delen van deze afspraken, dan zijn er geen belemmeringen om dit te doen en kunnen ook andere medewerkers en afdelingen, zonder in detail te treden, zien, horen en leren van hoe een probleem is aangepakt en opgelost.

Overal wordt geworsteld met nieuwe normen en waarden, of eigenlijk het strakker hanteren van de bekende. De werknemer die thuis al jaren vrolijk zijn buurvrouw in haar bil knijpt, wordt zelf bij de ballen genomen als hij dit ook bij een collega doet. Het gesprek hierover leidt niet meteen tot een andere mening bij de dader (‘hij bedoelde het echt niet verkeerd’) maar er is wel geleerd hoe akelig een ander deze kneep heeft ervaren en dat de sleutel tot voorkoming daarvan ligt in je eigen gedrag. Dat kun je veranderen; gevoelens van een ander niet.

De intervisiebijeenkomsten waar ik als vertrouwenspersoon en mediator van Resolute maandelijks aan deel neem, maken duidelijk dat we er nog lang niet zijn met een veilige werkomgeving, maar er wordt wel heel hard aan gewerkt en met vele betrokkenen zetten we grote stappen voorwaarts!

Heleen Menger

Na het zoveelste gepubliceerde rapport, dit keer over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld , is het tijd voor een positief bericht:

Roel van Velzen ziet, in zijn rol als mentor bij een nieuwe talentenjacht voor de EO, veel waardevolle veranderingen.
Zo wordt in elke mail aangegeven waar men met klachten terecht kan en is het duidelijker waar men anoniem een melding kan doen.  
Resolute Vertrouwenspersonen kan uw bedrijf adviseren om ook een steentje bij te dragen aan deze positieve wending.

Weer is grensoverschrijdend gedrag bij een tv-programma het gesprek van de dag. Jarenlang was sprake van een onveilige en verpeste werksfeer op en rond de redactie van Studio Sport. Bekende namen rollen over tafel bij de diverse talkshows en iedereen laat zijn mening horen.

Uiteraard ligt de grens bij grensoverschrijdend gedrag niet bij iedereen op dezelfde plek. Wat voor de een nog acceptabel is gaat voor een ander echt veel te ver en wordt zelfs als bedreigend ervaren. Waar die grens precies ligt en wat de exacte definitie is, is hier niet de belangrijkste kwestie.

Geen gehoor
Wat kwalijk en verwijtbaar is, is het feit dat er vele meldingen zijn gedaan bij de leiding maar dat die deze nooit adequaat hebben opgepakt. De melders kregen geen of nauwelijks reactie en werden in sommige gevallen zelfs weggepest of zijn op een andere manier, letterlijk, uit beeld verdwenen. Dezelfde leiding heeft nu onder grote druk aangegeven op te stappen.

Externe vertrouwenspersoon
Wanneer een externe vertrouwenspersoon wordt benoemd hoeven werknemers niet bang te zijn dat er bij het aanpakken en beoordelen van het grensoverschrijdende gedrag mogelijk andere belangen spelen. De vertrouwenspersonen van Resolute zullen alles in het werk stellen om besproken kwesties binnen uw organisatie adequaat op te pakken. De bal ligt bij u: neem gerust contact met ons op!

Zoals is te lezen bij de NOS is vandaag (8 maart) in de tweede kamer gesproken over het verplichten van elk bedrijf om een vertrouwenspersoon te regelen.

Het betreft een initiatiefwet van GroenLinks om een vertrouwenspersoon te verplichten. Ook Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt dat die verplichting er moet komen. Op dit moment heeft ongeveer de helft van de organisaties geen vertrouwenspersoon waar werknemers met klachten over het gedrag op de werkvloer terecht kunnen om dat bij te melden.

Het grootste bezwaar tegen het voorstel tot verplichtstelling betreft de kleine bedrijven. Zowel het CDA als de VVD gaan pas mee met het wetsvoorstel wanneer voor deze kleine bedrijven een uitzondering wordt gemaakt.

Uiteraard volgen wij deze politieke discussie en de verdere ontwikkeling op de voet en staan de vertrouwenspersonen van Resolute klaar om u te adviseren over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.