Resolute Vertrouwenspersonen

Nieuws

Nieuws Klokkenluiden
Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als ‘klokkenluider’ aan de bel trekken.

Nieuws Kantoor
Vertrouwenspersonen verplicht

Ongewenste omgangsvormen doen zich op veel werkvloeren voor en kunnen grote invloed hebben op de werksfeer en de gezondheid van werknemers.